Tag: ໂຮງໝໍຈໍາປາສັກ

10th February 2020 0

ຊົມເຊີຍ ! ໂຮງໝໍຈຳປາສັກກຽມຄວາມພ້ອມກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ພະຍາດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່

By Entertain

ສຸດຍອດ ! ໂຮງໝໍຈຳປາສັກໄດ້ກະກຽມໃນການກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ພະຍາດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ, ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່(Novel corona virus) ຢ່າງດີເລີດ ! ເນື່ອງຈາກວ່າເຊື້ອ corona virus ເປັນສາຍເຫດສຳຄັນກໍ່ໃຫ້ເກີດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ ແລະ ກະທັນຫັນເຊີ່ງມີໄລຍະບົມເຊື້ອໃນຄົນ ພາຍໃນ 14 ວັນ,…