Tag: ໂຮງໝໍລາວ

26th January 2020 0

ສັກກາຍະພາບໃໝ່ໃນໂຮງໝໍລາວທີ່ 150 ຕຽງ

By Education

ເມື່ອເກີດມີພະຍາດຂຶ້ນ ຫຼາຍຄົນກໍ່ຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງປະເທດເຮົາເດເປັນແນວໃດ ມື້ນີ້ເຮົາມາອັບເດດສັກກາຍະພາບໃໝ່ຂອງໂຮງໝໍລາວ ເຖິງວ່າໂດຍລວມເຮົາຍັງຂາດເຂີນ ແຕ່ພວກເຮົາຄົງຫາຍໃຈໂລ່ງຂຶ້ນຖ້າຮູ້ຂໍ້ມູນເວດວົງການແພດຫຼາຍຂຶ້ນ ມື້ນີ້ເລີຍຈະພາມາແນະນຳສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ທັນຮູ້ຢູ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ(150 ຕຽງ)ຈັກບາດ. ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບຫຼັງໃໝ່ ມາດຕະຖານຢູໂຣບ ຊັ້ນ1 ມີລະບົບ ປອດເຊື້ອມາດຕະຖານສູງ,ໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້ເປັນໂຮງໝໍທີ່ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸປະກອນການແພດທີ່ທັນສະໄໝຫຼ້າສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ໂດຍບໍລິສັດວາເມັດ (vamed)…