Tag: ໃບໝາກນາວ

28th December 2019 0

ເຕັກນິກໃໝ່ ພັນໝາກນາວ ຕົ້ນດຽວຂະຫຍາຍໄດ້ເປັນ 1000

By Education

ໝາກນາວເປັນໄມ້ໃຫ້ໝາກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຄົນນິຍົມກັນໃຊ້ເກືອບວ່າທຸກວັນ ສະນັ້ນຫຼາຍຄົວເຮືອນເຖິງຈະມີພື້ນທີ່ດິນນ້ອຍດຽວກໍ່ສາມາດປູກໄດ້ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາສ່ວນໃຫຍ່ຈະປູກດ້ວຍການກ້າແກ່ນ ຫຼື ຊື້ຈາກຮ້ານຫຼາຍວ່າ ແນວໃດກໍ່ດີເຕັກນິກໃໝ່ສະໄໝນີ້ແມ່ນສາມາດພັນຈາກຕົ້ນໄດ້ເລີຍເປັນການປະຢັດຕົ້ນທຶນໄດ້ດີສຸດ! ສຳລັບເຕັກນິກໃນການຂະຫຍາຍພັນໝາກນາວໃຫ້ມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປເຖິງແມ່ນຈະມີຕົ້ນໝາກນາວຕົ້ນດຽວກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນ 1000 ຕົ້ນຂຶ້ນມາ ພຽງແຕ່ໃຊ້ໃບໝາກນາວ ຈະມີເຕັກນິກແນວໃດມື້ນີ້ ສຶກສາ-ໄອທີ ພາເຮົາມາຮຽນຮູ້ພ້ອມກັນທີ່ນີ້   ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງກຽມສຳລັບການຂະຫຍາຍພັນ ຫຼື ການພັນໝາກນາວເຕັກນິກໃໝ່ 1. ກາບໝາກພ້າວ…