Tag: ໄຟຟ້າຫັກ

3rd March 2020 0

ໄຟຟ້າຫັກຫຼາຍຈຸດ, ວິຊາການຕ້ອງເລັ່ງແປງເພື່ອແສງສະຫວ່າງປະຊາຊົນ

By Education

ຈາກເຫດການພາຍຸເຂົ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມື້ຄືນນີ້ ທີ່ເຫັນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ນ້ອຍລົ້ມ ອາຄານບ້ານເຮືອນເສຍຫາຍ, ປ້າຍຕ່າງໆຕາມແຄມທາງເປ່ເພໜັກ ໃນນັ້ນລວມທັງເສົາໄຟກໍ່ຫັກລົງຫຼາຍຕົ້ນ, ບາງຈຸດເສົາໄຟບໍ່ຫັກຕົ້ນໄມ້ກໍ່ຫັກລົງມາມາທັບສາຍໄຟເຮັດໃຫ້ວິຊາການຕ້ອງເຮັດວຽກມື້ນີ້ໝົດມື້ ເພື່ອໃຫ້ແລງມາປະຊາຊົນມີໄຟຊົມໃຊ້. ໂດຍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 3/3/2020 ທາງອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ ພະແນກຕາຂ່າຍ ແຕ່ລະສາຂາໄດ້ສຸມກຳລັງສ້ອມແປງລະບົບໄຟຟ້າຄືນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ​ຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບປະກອບມີສາຂາເມືອງສັງທອງບາງເຂດສາຂາເມືອງຫາດຊາຍຟອງບາງເຂດ ແລະສາຂາ4ຕົວເມືອງ ປະກອບມີ ບ້ານໂພນປາເປົ້າ, ບ້ານໂພນທັນ, ບ້ານໂນນຄໍ້, ບ້ານຂາມງອຍ….…