Tag: ໄຟໄໝ້ກຸດຕິ

12th March 2020 0

ລາມໄວເຫຼືອເກີນ! ພຽງ 20ນາທີ ໄຟໄໝ້ກຸດຕິ ວອດໝົດຫຼັງ ເຄື່ອງກອງບຸນບໍ່ເຫຼືອຈັກຢ່າງ

By Education

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມີນາ 2020 ໄດ້ເກີດເຫດການໄຟໄໝ້ ກຸດຕິວັດສຸລິຍານຸພາໂວ ມັງຄະຣາມ (ວັດນາເຫຼັກ), ບ້ານນາເຫຼັກ ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ ພຽງ 20 ກວ່ານາທີ ເຮັດໃຫ້ໄຟລາມໄປຢ່າງໄວວາ ບໍ່ສາມາດເກັບເຄື່ອງໄດ້ທັນ ແຕ່ໂຊກດີທີ່ຄວບຄຸມໄຟບໍ່ໃຫ້ລາມໄປໃສ່ບ່ອນອື່ນໄດ້ທັນ ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ 200 ລ້ານກວ່າກີບ.…