Tag: ໄອເດຍ

23rd February 2020 0

5 ນິໄສ ທີ່ຈະນໍາພາຄວາມສໍາເລັດມາສູ່ຊີວິດ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ

By Admin

ສະບາຍດີ ເວລາຊ່າງຜ່ານໄປຢ່າງໄວວາ ບໍ່ພໍຄາວກໍໃກ້ໝົດເດືອນກຸມພາກັນແລ້ວ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານກໍຄົງວາງຄາດໝາຍວາດຫວັງທີ່ຈະເຮັດປີ2020 ໃຫ້ດີກວ່າປີຜ່ານມາມາແນ່ນອນ. ແນ່ນອນບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີລັກສະນະນິໄສບາງຢ່າງທີ່ຈະນຳພາ ທ່ານເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ອື່ນ ເຊິ່ງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນງ່າຍໆຈາກການຄົ້ນໃຫ້ພົບກ່ອນວ່ານິໄສທີ່ ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານັ້ນມີຫຍັງແດ່ ແລ້ວຈຶ່ງຕາມມາດ້ວຍການປະຍຸກມັນໃຫ້ເຂົ້າກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານໃຫ້ ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມາເບິ່ງ 5 ລັກສະນະນິໄສທີ່ຊ່ວຍນໍາພາສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ 1 ໄປໃຫ້ເຖິງກ່ອນເວລານັດສະເໝີ: ແນ່ນອນວ່າການໄປໃຫ້ເຖິງເວລານັດເປັນປະໂຫຍດໃນດ້ານໜ້າທີ່ການງານຢູ່ແລ້ວ…

27th December 2019 0

ໄອເດຍສ້າງສັນ ຂອງນ້ອງໆ ມ.ສ ໜອງດ້ວງ ປະດິດເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ

By Entertain

ງາມບໍ່!! ໄອເດຍຂອງນ້ອງໆ ມ.ສ ໜອງດ້ວງ ຈັດປະກວດສິ່ງປະດິດທີ່ເຮັດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ . . ໂຄງການ 3R Avengers ຈັດກິດຈະກຳກັບນ້ອງໆນັກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ໜອງດ້ວງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ເຊິ່ງເປັນການຈັດການປະກວດສິ່ງປະດິດ ທີ່ເຮັດມາຈາກສິ່ງເສດເຫຼຶອ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສິ່ງປະດິດທີ່ເປັນເຄຶ່ອງໃຊ້ສ້ອຍໄດ້ຕົວຈິງ ເຊິ່ງກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ທັນວາ…