Tag: ໝາຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

7th March 2020 0

ໝາກໍ່ບໍ່ລອດ! ຮ່ອງກົງຢືນຢັນ ໝາຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈາກເຈົ້າຂອງຜູ້ລ້ຽງ

By Education

ຮ່ອງກົງຢືນຢັນຜົນກວດໝາຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19ຈາກເຈົ້າຂອງ ຫຼັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວດພົບເຊື້ອອ່ອນໃນຮ່າງກາຍ ຖືເປັນກໍລະນີທໍາອິດທີ່ພົບຈາກຄົນສູ່ສັດ. ສໍານັກຂ່າວ South mornong post  ລາຍງານ ໃນວັນທີ 4 ມີນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ: ເຈົ້!າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຮ່ອງກົງ ຢືນຢັນຜົນກວດໝາໂຕໜຶ່ງເປັນໂລກໂຄວິດ-19 ໂດຍຕິດເຊື້ອມາຈາກເຈົ້າຂອງ ເຊິ່ງປ່ວຍເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວຢູ່ ແລະ ຖືກສົ່ງຕົວໄປຮັກສາແລ້ວ.…