Tag: 1 ເມສາ Fool’s Day

1st April 2020 0

ຕຳ​ນານ​ວັນ​ຂີ້​ຕົວະ1 ເມສາ Fool’s Day

By Entertain

ມີຕຳນານເຫລົ່າຂານກັນມາວ່າ ໃນສະໄໝກ່ອນ ຝຣັ່ງມີວັນປີໃໝ່ຄ້າຍໆກັບລາວ ແລະ ໄທ ກໍຄືເດືອນ 4 ເມສາ ແຕ່ແລ້ວກໍມີການປ່ຽນແປງມາເປັນວັນທີ 1 ມັງກອນ ແຕ່ບັງເອີນ ຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຍັງສົ່ງອວຍພອນຫາກັນໃນວັນທີ 1 ເມສາ, ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເອີ້ນຄົນເຫຼົ່ານີ້. . “ເມສາໜ້າໂງ່” ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍມີການກວນກັນ, ຢອກກັນເພື່ອຄວາມມວນຊື່ນ…