Tag: 105 ໂລ ເຫຼືອ 80ໂລ

16th March 2021 0

ຫຸ່ນ​ປ່ຽນ ທຸກ​ຢ່າງ​ປ່​ຽນ ໃຜ​ກໍ​ຢາກ​ຮູ້​ຈັກ ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ໄດ້ ເຈົ້າ​ກໍ​ເຮັດ​ໄດ້

By Entertain

ແຈ໊ດ ໜຸ່ມຮັກສຸຂະພາບ ຈາກນ້ຳໜັກ 105 ໂລ ສູ່ການເປັນເທນເນີ້ຫຸ່ນສຸດປັງ ຫຼໍ່ເລີຍ ເຫັນມາຫຼາຍຄົນທີ່ ຈ່ອຍລົງ, ຫຸ່ນດີຂຶ້ນ ແລ້ວຊີວິດປ່ຽນ ໜ້າປ່ຽນ ດູດີຂຶ້ນ, ໜ້າຕາດີຂໍ້ນ ບໍ່ວ່າຈະຍິງ ຫຼື ຊາຍ ມື້ນີ້ນຳເອົາເລື່ອງລາວຂອງໜຸ່ມຄົນໜຶງ ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈ…