Tag: 14 ກຸມພາ

13th February 2020 0

ປະຫວັດຂອງວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ Valentine’s Day 14 ກຸມພາ

By Entertain

ເບື້ອງຕົ້ນຫຼາຍຄົນຮູ້ວ່າ ວັນວາເລັນທາຍ Valentine’s Day ຫຼື ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ເປັນວັນທີ່ລະລຶກເຖິງນັກບຸນວາເລັນທາຍ ແຕ່ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າໃນວັນວາເລັນທາຍນີ້ເຂົ້າເຮັດຫຍັງແນ່ ແລະ ມີປະຫວັດມາຈາກໃສ ຂໍ້ມູນຈາກ http://www.thaismescenter.com/ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນຈະມີວັນວາເລັນທາຍ ແມ່ນເລີ່ມຈາກການລິເລີ່ມຈັດງານແຕ່ງດອງກັນ ເພາະໃນສະໄໝນັ້ນກຸງໂຣມຕ້ອງປະສົບກັບພາວະສົງຄາມຈັກກະພັດຜູ້ຄອງເມືອງ ຫຼື ລ່າເມືອງຂຶ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງຍົກເລີກງານແຕ່ງດອງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນທະຫານບໍ່ຕ້ອງມີຄອບຄົວ,…