Tag: 142 ຄອບຄົວ

26th March 2021 0

ພູມໃຈນຳ 142 ຄອບຄົວ ມີອາຊີບໝັ້ນຄົງຍ້ອນໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳ

By Education

ທ່ານເກຍ ອູ໊ສິດທິເດດ ເຈົ້າພໍ່ໃຈພະໄດ້ລົງມືໂຄງການໃດແລ້ວຢາກວ່າເຫັນຜົນຫຼ້າສຸດນີ້ 100 ກວ່າຄອບຄົວໄດ້ມີຊ່ອງທາງທຳມາຫາກິນໃຫ້ສາມາດເສີມສ້າງຊີວິດຄອບຄົວສູ່ວັນຂ້າງໜ້າທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ທ່ານເກຍບອກສະເໝີວ່າ ເຮົາຄວາມຮູ້ບໍ່ຫຼາຍເຮັດສິ່ງງ່າຍໆ ເຮັດແນວທີ່ຄົນອື່ນສາມາດເຮັດນຳໄດ້ແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາມີທິດທາງກ້າວເດີນໄປກໍ່ພໍ ຄືບໍຈຳເປັນໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດຫຍັງຫຼວງຫຼາຍແຕ່ຕ້ອງໃສ່ໃຈຈັບຕີນຈັບມືເຮັດ ເຮັດແລ້ວໃຫ້ເຫັນຜົນສົມການທຸ່ມເທ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍດີຂຶ້ນໄດ້. ດັ່ງໂຄງການຫຼ້າສຸດນີ້ມີປະຊາຊົນ 142 ຄອບຄົວຢູ່ບ້ານບ້ານຕະຢົງ ແລະ ບ້ານປະແນະ ຈຸດສຸມຕັງອາໄລ-ລະແບງ ເມືອງນອງ ແຂງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີອາຊີບໝັ້ນຄົງແລ້ວພາຍຫລັງໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳ…