Tag: 21 ມີນາ

21st March 2020 0

ຈາລຶກ ວັນຄຽດແຄ້ນ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ 21 ມີນາ

By Entertain

ຈາລຶກ ວັນຄຽດແຄ້ນ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊາວເມືອງທ່າແຂກ ວັນທີ 21/03/1946 – 21/03/2020 (ຄົບຮອບ 74 ປີ) . 21 ມີນາ 1946 ເປັນວັນຄຽດແຄ້ນຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ…