Tag: 23km Farm Cafe’

25th February 2020 0

ເປັນຕາໄປແທ້ ງາມຫຼາຍ 23km Farm Cafe’

By Entertain

ສະຖານທີ່ນີ້ງາມດີ ແລະ ມວນຊົນກໍາລັງສົນໃຈ ເອີ້ນວ່າ: 23km Farm Cafe’ . ກາຍໄປກາຍມາ ເຫັນ ສີສັນຂອງດອກໄມ້ທີກຳລັງເບັ່ງບານຕ້ອງໄດ້ແວ່…. . ເປັນຈຸດພັກລົດ ສຳລັບທຸກຄົນ ໄປນັ່ງພັກຜ່ອນ . ຊິວໆ ທາມກາງທຳມະຊາດ, ຈິບກາເຟ ແລະ…