Tag: 4.0

27th December 2019 0

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ ຈັດສຳມະນາ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນໃນຍຸກ 4.0 ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ

By Admin

ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ (ກຕດ), ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ໃນຍຸກ 4.0 ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ບັນດາຊອບແວຣ ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ” ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະປະທານຂອງທ່ານ…