Tag: Darmasiswa Scholarship

4th January 2020 0

ທຶນການສຶກສາ ຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເປີດໃຫ້ຄົນລາວ ສະໝັກແລ້ວ ທຶນ Darmasiswa Scholarship

By Entertain

ຂ່າວດີ, ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລາວ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສະໝັກເອົາທຶນການສຶກສາ Darmasiswa Scholarship ເພື່ອຮັບທຶນ ສຶກສາ ທາງດ້ານ ພາສາ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຜ່ານທຶນ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ຂອງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ປິດຮັບສະໝັກ…