Tag: EM Auto Sanitizing Gate

7th March 2020 0

ລໍ້າໜ້າໃນໄທ EM Auto Sanitizing Gate ອຸມົງພົ່ນນໍ້າຍາກັນເຊື້ອພະຍາດ

By Entertain

EM Auto Sanitizing Gate ຄັ້ງທໍາອິດໃນໄທກັບອຸມົງພົ່ນນໍ້າຍາຂ້າເຊື້ອ Nano Technology ຫຼຸດເຊື້ອໄດ້ສູງສຸດ 90% ດ້ວຍນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ຜ່ານການທົດສອບ ແລະ ຮັບຮອງຈາກໜ່ວຍງານປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ຂອງຢູໂລບ (ECDC) ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ທີ່ປະຕູທາງເຂົ້າ EmQuartier ໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈຈະຂ້າເຊື້ອໄວຣັດໂຄວິດ…