Tag: EU

1st March 2020 0

EU ສະເໜີຮ່າງໃຫ້ ຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນສາມາດປ່ຽນແບັດເຕີຣີໄດ້ເອງແບບເກົ່າ

By Entertain

ອີກໜຶ່ງປະເດັນທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີືິ້ນ່າສົນໃຈ ເມື່ອມີການເຜີຍແຜ່ວ່າ ສະພາຢູໂລບ (EU) ໄດ້ຮ່າງຂໍ້ສະເໜີ ຢ້ອນກັບໄປແຕ່ກີ້ ຫຼາຍໆຄົນຄືຈະຍັງຈື່ໄດ້ວ່າ ມືຖື ຫຼື ສະມາດໂຟນຂອງເຮົາຈະມີຝາເປີດ-ປິດທາງຫຼັງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດແກະແບັດເຕີຣີອອກມາເອງໄດ້ບໍ່ຍາກ. ແຕ່ປັດຈຸບັນມືຖືສະມາດໂຟນເກືອບທັງໝົດທີ່ເຮົາເຫັນຈະເປັນແບບປິດອ້ອມເຄື່ອງ ເຮົາບໍ່ສາມາດແກະແບັດອອກມາໄດ້ເອງງ່າຍໆອີກຕໍ່ໄປ ຕ້ອງໃຫ້ຊ່າງສະເພາະເຮັດໃຫ້ ຈາກການລາຍງານກ່າວວ່າ ທາງ EU ເລັງເຫັນເຖິງປັນຫາທີ່ຕາມມາຈາກການທີ່ເຮົາໄມ່ສາມາດແກະປ່ຽນແບັດເຕີຣີໄດ້ເອງ ເຊິ່ງເປັນປັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນກໍຄື “ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອ”…