Tag: W03

18th March 2021 0

ໜຶ່ງ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ປະ​ກວດ Miss world 2021 ເນັ້ນ ສຸດດາລາ ສີລາວົງ W03

By Entertain

ເນັ້ນ ສຸດດາລາ ສີລາວົງ ອາຍຸ 20 ປີ ສືກສາຢູ່ ສປ ຈີນ ປີ 2 ສາຂາ ຄຸ້ມຄອງບໍລີຫານ ແຕ່ເນື່ອງຈາກສະພາບໂຄວິດ 19 ເຮັດໃຫ້ໄດ້ກັບມາລາວຍາວເລີຍ ແລະ ກຳລັງຖ້າເຂົ້າສຶກສາຢູ່ລາວຕໍ່ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ່ວນສູງ…